Nyheter och Press

För ytterligare information kontakta Ulf Lerneus
Tel: 08-556 811 81/070-349 65 65
ulf.lerneus@memento.se

Pressmeddelande
10/01/2013 - 14:51
Familjesidan

FAMILJESIDAN.SE ÖPPNAS UPP FÖR HELA BEGRAVNINGSBYRÅBRANSCHEN

Familjesidan.se samlar döds- tack- och minnesannonser från hela landet och har funnits på Internet sedan 2007. Under 2014 väntas sidan passera 450.000 annonser. Hittills har den endast varit tillgänglig för de begravningsbyråer som tillhör Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Men idag den 1 oktober har den öppnats upp för hela begravningsbyråbranschen.

- Den viktigaste anledningen att öppna upp sidan har varit ur ett konsumentperspektiv, för att människor inte skall behöva leta på flera sidor på nätet. Många anhöriga, släkt, grannar och vänner har blivit besvikna över att de inte hittar annonsen på familjesidan.se, säger Ulf Lernéus förbundsdirektör på Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

- Familjesidan.se kan ses som en förlängning av den meddelande-annonsering som anhöriga oftast gör i den lokala tidningen. Här på Internet finns annonsen tillgänglig för alla, både nära och långt bort, som på detta sätt kan leta upp och informera sig om praktiska saker inför  begravningen, t ex var begravningen äger rum och hur man beställer blommor. Det är oftast också ett stort värde för de närmaste att veta att annonsen sparas och finns tillgänglig i minst 25 år, menar Ulf Lernéus. 

För ytterligare information,
kontakta Ulf Lernéus, 08 556 811 81, 070 349 65 65
ulf.lerneus@memento.se, fax 08 556 811 88 

Pressmeddelande
09/24/2013 - 10:52
Pressmeddelande

SENIORMÄSSAN 15 – 17/10 2013 på

Stockholmsmässan

Tack vare Livsarkivet lämnar jag inget arv av frågor.

Under Seniormässan i Älvsjö 15 – 17 oktober kommer Sveriges Begravningsbyråers Förbund att dela ut Livsarkivet kostnadsfritt, ett dokument där önskemål och information lämnas till de efterlevande för att förhindra att frågor förblir obesvarade.

Därför erbjuder vi också att man kan spara ner sitt Livsarkiv digitalt utan kostnad och då vara säker på att det kommer fram när dödsfallet inträffar. Man kan också på alla auktoriserade begravningsbyråer förvara sitt Livsarkiv fysiskt utan kostnad. Vi bevakar att Livsarkiv alltid kommer fram när det behövs!

www.livsarkivet.se

03/25/2013 - 14:48
Pressmeddelande Borgerliga Begravningar fortsätter att öka

För ytterligare information,
kontakta Ulf Lernéus, 08 556 811 81, 070 349 65 65
ulf.lerneus@memento.se, fax 08 556 811 88

Stockholm 5 mars 2013
Borgerliga begravningar fortsätter att öka!
Vi kan konstatera att andelen borgerliga begravningar fortsätter att öka. Undersökningen bygger på drygt 50 000 dödsfall. Statistiken visar en ökning från 2009 8,04% och 2010 8.89%, 2011 9,14% och 2012 9,26%  Andelen borgerliga begravningar vet vi kommer att öka då andelen som inte tillhör Svenska Kyrkan ökar. Det är yngre människor som lämnar kyrkan vilket gör att den riktiga ökningen av borgerliga begravningar troligen ökar längre fram i tiden.

 

Nyhet
03/25/2013 - 14:36
En hyllning till livet!

En hyllning till Livet.
Allt fler vill hylla en älskad person genom att ge honom eller henne en personlig begravning. Och allt fler vill vara med och utforma sin egen begravning så att det sista avskedet verkligen speglar den man var i livet. Trots ett ökat intresse för personligt utformade begravningar så är det tyvärr så att man i hela nittiofem procent av fallen inte har en aning om den avlidnes önskemål.
Vi vet att det ofta blir ett bra avsked. Vi vet också att det ibland blir mindre bra. Tänk om det spelas fel musik? Tänk om maten som serveras efteråt inte alls var vad han eller hon tyckte om? Tänk om begravningsakten inte passar personen i fråga? Tänk om det inte alls var så här man ville säga farväl till sitt liv? Det liv man under förhoppningsvis många år har levt efter bästa förmåga.
Det liv där man har skrattat, gråtit, sjungit, skrikit, sprungit, dansat. Livet som man har älskat. Vi vet vad vi talar om. En vacker dag är det slut, tro oss. Vi ser det varje dag. Och vi önskar därför inget hellre än att många, många fler berättar för sina anhöriga hur de vill ha det. Så att vi som tar hand om det sista avskedet kan göra allt på absolut bästa sätt.

Varmt välkommen in för rådgivning eller gå in på www.livsarkivet.se och fyll i Livsarkivet eller En hyllning till livet – Ett annorlunda livsarkiv. Skriv dina önskemål kring ditt sista avsked och fortsätt sen att leva livet länge och gott. Det är vår högsta önskan. www.livsarkivet.se därför inget hellre än att många, många fler berättar för sina anhöriga hur de vill ha det. Så att vi som tar hand om det sista avskedet kan göra allt på absolut bästa sätt. Välkommen in för rådgivning eller besök www.livsarkivet.se och fyll i Livsarkivet eller En hyllning till livet – Ett annorlunda livsarkiv. Skriv dina önskemål kring ditt sista avsked och fortsätt sen att leva livet länge och gott. Det är vår högsta önskan.En hyllning till livet.
www.livsarkivet.se

Pressmeddelande
10/29/2012 - 13:24
Pressmeddelande 2012-04-27

För ytterligare information,
kontakta Ulf Lernéus, 08 556 811 81, 070 349 65 65
ulf.lerneus@memento.se, fax 08 556 811 88

Stockholm 27 april 2012
Ny begravningslag

Den 15 mars 2012 fattade riksdagens beslut om ny begravningslag. Lagändringen träder i kraft den 1 maj 2012. Enligt den nya lagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning alt. kremering vara högst 1 månad, mot tidigare två månader. Riksdagens beslut om ny begravningslag påverkar allmänheten, sjukvårdhuvudmännen. begravningsbyråbranschen, trossamfund och begravningshuvudmännen. - I större städer kan tiden idag vara längre än en månad. Nu måste alla berörda komma snabbare till beslut om tid och plats för begravning Och förändringen kommer snabbt eftersom den nya lagen träder i kraft redan den 1 maj 2012. Ansvarig för information om lagändringen till allmänheten är Skatteverket.
"Läs mer om lagändringen här:Länk till regeringssidan

Pressmeddelande
10/29/2012 - 13:22
Pressmeddelande 2012-04-25

Stockholm 16 april 2012

Vid Sveriges Begravningsbyråers Förbunds årskongress i Jönköping 13-15 april utsågs ett antal utmärkelser såsom
Årets begravningsbyrå, Årets  Idé och Årets hemsida.

Årets Begravningsbyrå
har tilldelats Lenbergs Begravningsbyrå, Borås
 
Vid Sveriges Begravningsbyråers Förbunds årskongress och 90 årsjubileum i Jönköping 13-15 april utsågs  Årets begravningsbyrå. Kriterierna för Årets Byrå är framåtanda, nytänkande och förändringsbenägenhet. I år tillföll detta Göran Lenberg, ägare av Lenbergs Begravningsbyrå.
 
Motiveringen var: Göran Lenberg har under en lång rad av år visat stora ambitioner och innovationer för branschen i dess helhet. Och idéerna tycks aldrig sina. Med förtäringsstället och hotellet Yxhammargården samt att under sina vingar även lagt ”Sinnenas Hus” som också fick kungligt besök. Under åren har Göran har visat och visar att det hela tiden finns utvecklingsmöjligheter.

Årets Hemsida
har tilldelats Jonas Flodin och Roger Bergel, Gävle Begravningsbyrå, Gävle
 
Årets Hemsida
Vid Sveriges Begravningsbyråers Förbunds årskongress utsågs
Årets hemsida. Utmärkelsen tillföll Roger Bergel och Jonas Flodin ägare till Gävle Begravningsbyrå i GävleMotiveringen blev: Informativ, kundvänlig, grafiskt tilltalande

Årets Idé
har tilldelats Patrik Ernstsson, Ernstssons Begravningsbyråer, Ed, Bengtsfors, Färgelanda.
 
Årets Idé
Vid Sveriges Begravningsbyråers Förbunds årskongress utsågs
Årets Idé. Utmärkelsen tillföll Patrik Ernstsson, Ernstssons Begravningsbyråer, Ed, Bengtsfors, Färgelanda.
 
En ny presentation av varor och tjänster för kund via I pad.
Motivering: Genom kreativitet och initiativförmåga till ett ännu mer utvecklat presentationsmaterial som också lyfter upp en helt ny teknik, byggd för framtiden.

 Priserna utdelades på Elmia i Jönköping.

Nyhet
10/29/2012 - 13:19
Nyheter

Vid Dödsfall

En ny lag från 1:a maj 2012 säger att den avlidne skall vara gravsatt i jorden eller kremerad inom 4 veckor från dödsfallet.

Ny begravningslag

Den 15 mars 2012 fattade riksdagens beslut om ny begravningslag. Lagändringen träder i kraft den 1 maj 2012. Enligt den nya lagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning alt. kremering vara högst 30 dagar, mot tidigare två månader. Som anhörig bör man nu ganska snart efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå för att ordna begravning.

Pressmeddelande
10/29/2012 - 13:18
Pressmeddelande 2012-04-12

Jubileumskongress

Sveriges Begravningsbyråers Förbund 90 år
Traditionsbärare möter framtiden i Jönköping Mot bakgrunden av dåtida samhällsförändringar växte den moderna begravningsbyrån med ett varierat tjänsteutbud fram under 1900-talets första del. 1922 bildades Sveriges
Begravningsbyråers Förbund, SBF. Begravningsentreprenören är traditionsbärare men formar i dagens samhällsförändring ocksåde nya uttrycken.
- Andelen borgerliga begravningar att öka.
- Internet blir ännu viktigare för dödsannonser, minnesrum och personliga hemsidor.
- Många nya sätt att utforma begravningsplatser och gravanläggningar kommer.
- Begravningar kommer att bli ännu mer individuellt präglade.
SBF:s 90-årsjubiléum högtidlighålls på Elmia i Jönköping den 13-15 april. Kom och se hur branschen rustar sig för att tillgodose den avlidnes och de anhörigas önskemål, traditionella eller nyskapande. I jubileumskongressen medverkar bland annat etikettdoktorn Mats Danielsson. Under helgen står bland annat svenska landslaget i skidskytte för utmaningarna. Bland de rekordmånga utställarna märks Alzheimerfonden, Hjärt- och lungfonden, Cancerfonden, Erikshjälpen och Allmänna arvsfonden.
 
Välkommen till pressträff!
Tid: fredagen den 13 april kl 14.15
Plats: Pressroom, Elmia kongresscenter
Medverkande: Avgående förbundsordförande Fredrik Josefsson, Sävsjö, tillträdande
förbundsordförande Gillis Edman, Göteborg, förbundsdirektör Ulf Lernéus samt nordisk
branschföreträdare.

OBS: Uppseendeväckande nyhet i begravningsbyråns produktutbud utlovas.
Mer information finns på på www.begravningar.se/sbf90.
Övriga kontaktuppgifter: Ulf Lernéus 070/349 65 65

Pressmeddelande
10/29/2012 - 13:13
En gyllene begravning

Sveriges Begravningsbyråers Förbund firar 90 år med ett glimrande nytillskott i sortimentet av kistor. SBF’s samarbetspartner Never ending story AB har inför jubileet designat och tagit fram en guldskimrande kista – Angelbox Gold. Kistan, som är av samma modell som tidigare versioner av Angelbox, är överdragen med slagmetall, så kallat teaterguld. Insidan av kistlocket är inredd med tyget Venus, från italienska företaget Pierre Frey, med motiv inspirerat av målningarna i Sixtinska kapellet. Själva kistan är tillverkad av Rydéns AB och för hantverket står dekorationsmålare Marja Fiander och tapetserare Annika Haglund. Angelbox Gold beräknas kosta ca 50.000 kronor för den som väljer en gyllene begravning. Trenden med personliga begravningar växer sig allt starkare i Sverige. SBF har tillsammans med Never ending story AB sedan tidigare lanserat konceptet Never ending Story, där det ingår såväl personliga kistor som gravstenar och personligt utformade dödsannonser. Anhöriga välkomnar möjligheten att ge sina avlidna en begravning som speglar människorna de en gång var och allt fler tar också chansen att i förtid själva utforma sin begravning att bli just så personlig som de vill ha den. Angelbox Gold visas för första gången på SBF’s årskongress på Elmia i Jönköping 13-15 april och kommer endast att tillverkas på beställning.

För mer information kontakta: Charlotta Lindgren Östlund, Åsa Scharin Sveriges Begravningsbyråers Förbund, Never ending Story AB charlotta.lindgren@memento.se asa@scharin.com tel 070-608 81 83 tel: 0709-220 211 För högupplösta bilder, mejla johanna@wky.se eller asa@scharin.com
Pressmeddelande
10/29/2012 - 13:10
Pressmeddelande 2012-02-20

Stockholm 20 februari 2012


För ytterligare information,
kontakta Ulf Lernéus, 08 556 811 81, 070 349 65 65
ulf.lerneus@memento.se, fax 08 556 811 88

Borgerliga begravningar fortsätter att öka!

Vi kan konstatera att andelen borgerliga begravningar fortsätter att öka. Undersökningen bygger på nästan 50 000 dödsfall/år. Undersökningen visar en ökning från 2008 7,74%, 2009 8,04% och 2010 8.89% och nu 2011 9,14%. Andelen borgerliga begravningar vet vi kommer att öka då andelen som inte tillhör Svenska Kyrkan ökar. Det är yngre människor som lämnar kyrkan, vilket gör att den större ökningen av borgerliga begravningar kommer längre fram

Sveriges Begravningsbyråers Förbund/Memento Service AB Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm www.begravningar.se

Sidor